Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

 

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

Szanowni Państwo,

 

otrzymaliśmy Państwa zamówienie nr ....................... z dnia ...................................

Niestety, nie możemy go zrealizować z następujących powodów:

..................................................................................................... ............................ ........................,

Pod telefonem nr ............................... odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania. Chętnie zrealizujemy Państwa następne zamówienia.

 

Z poważaniem,

 

........................................

(podpis)