Zwrot towarów z różnych powodów

 

 

 

 

......................, dnia..........

 

Adresat: ............................

 

 

 

Dnia ..........................., na podstawie zamówienia nr ...................... otrzymaliśmy dostawę towaru.

Z niżej wymienionych powodów towar zwracamy:

towar nie został dostarczony w żądanym terminie,

towar posiada wady opisane na drugiej stronie,

towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu,

nie otrzymaliśmy żądanej informacji o przyjęciu naszego zamówienia, dlatego towar zamówiliśmy u innego dostawcy,

ceny towaru są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą,

otrzymany towar stanowi jedynie część naszego zamówienia,

inne ..............................................

 

Prosimy o zwrot przedpłaty i instrukcje w zakresie zwrotu towaru na Państwa koszt. Zwrot przedmiotowego towaru nie oznacza ewentualnych dodatkowych roszczeń z naszej strony, które niniejszym pismem sobie zastrzegamy.

 

Z poważaniem,

 

...................................

(podpis)