Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia

 

 

 

 

.........................., dnia ........................

Adresat:..............................................

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa czeku za dotychczas nieuregulowane zamówienie.

Z przykrością stwierdzamy, że czek ten nie został wypełniony zgodnie z naszymi ustaleniami umownymi dotyczącymi płatności i dlatego zwracamy go Państwu.

Prosimy o wystawienie nowego czeku zgodnie z warunkami płatności zawartymi w umowie.

Liczymy na szybkie poprawienie błędu, abyśmy mogli przesłać zamówiony towar.

 

 

Z poważaniem,

 

........................................

(podpis)