Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy

 

 

 

 

Data..................................

Pracodawca......................................

Telefon............................................ Adres: ........................................

Miejsce pracy........................................................................................

Stanowisko............................................................................................

Kwalifikacje........................................................................................

Ilość poszukiwanych pracowników........................................................

Wynagrodzenie.............................................................................. PLN

Zatrudnienie na czas określony od ........................... do........................

Na czas nieokreślony.................................................................................

W godzinach od................................. do............................

W dniach od.......................................... do..........................

Informacje dodatkowe.............................................................

Równe szanse dla wszystkich o takich samych kwalifikacjach!

Wzory umów: