Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r

 

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

za pośrednictwem,

Sadu Rejonowego we Wrocławiu

 

 

Powód: Jan Nowak

Ul. Kacza 12 Wrocław 

Wpis do ewidencji123456

UM we Wrocławiu

 

 

Pozwany: “INKA” s.c.

Ul. Kocia 12 Wrocław

 

 

 

Sgn. akt 123/aa/00

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 1234 zł.

 

 

 

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

 

 

Zaskarżam postanowienie sądu o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, doręczone w dniu 8.10.2000 r., i wnoszę o :

 

1. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i nadanie biegu sprawie sgn. Akt. 123/aa/00

2. Zaliczenie kosztów postępowania zażaleniowego jako część kosztów postępowania.

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu odmówił podjęcia zawieszonego postępowania w dniu 24.09.2000 r., uzasadniając to tym, że organ administracji nie udzielił jeszcze w sprawie odpowiedzi.

Sąd nie uwzględnił jednak, że w przedmiotowej sprawie jest już orzeczenie Prezydenta Wrocławia z 18.01.2000 roku, wyjaśniające zaistniałą sytuację i nie ma potrzeby wydawania ponownie orzeczenia.

Wobec powyższego zażalenie jest w pełni uzasadnione.

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: