Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna

 

 

 

................., dnia ..................

 

Powiatowy Urząd Pracy

w ..................................

 

 

 

 

Zawiadamiamy, że dnia ..................................(data) pan ...................... (imię i nazwisko pracownika), zamieszkały .............................................. (adres), został zatrudniony w firmie ............................ z siedzibą ................................................................ (adres) na stanowisko ........................................... .

 

.

 

 

Wzory umów: