Zawiadomienie o nieskorzystaniu z zaproszenia na kolację służbową

 

 

 

 

.................., dnia ...............

 

Adresat:..............................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

oboje z mężem wysoko sobie cenimy otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystej kolacji, organizowanej dnia ...................., z okazji ........................................... Z przykrością jednak muszę powiadomić, że na ten dzień mamy inne, wcześniej zaplanowane, zobowiązania.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na rychłe wspólne spotkanie.

 

Z poważaniem,

 

 

 

..............................(podpis)

Wzory umów: