Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

 

 

 

Wobec przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego 9.10.2000 r w siedzibie firmy „INKA” poborca skarbowy dokonał zajęcia :

Kserokopiarki Officejet G85

Komputera

Drukarki Epson 600

Podnoszę zarzut w sprawie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego, co do osoby zobowiązanego.

 

 

Uzasadnienie

 

Poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia z dnia 8.08.2000 r. Tym samym poborca dokonał zajęcia ruchomości, które nie były własnością zobowiązanego.

 

 

 

 

Jan Nowak