Zapytanie o referencje dla kandydata do pracy

 

 

 

................, dnia.......................

Adresat:..................................

 

Szanowni Państwo,

 

niżej wymieniona osoba jest kandydatem do pracy w naszym przedsiębiorstwie i podpisała oświadczenie zezwalające na zapytanie o referencje. Będziemy zobowiązani za podanie nam Państwa opinii i doświadczeń o kandydacie i jego zdolnościach. Dla ułatwienia prosimy o odpowiedzi na poniższe zapytania. Odpowiedzi traktować będziemy jako dokument poufny.

Imię i nazwisko kandydata..........................................................

Dane dotyczące przyszłego zatrudnienia...................................

Ostatnie miejsce pracy..............................................................

Ostatnie wynagrodzenie ...........................................................

Czy powyższe informacje są prawdziwe? Tak ................... Nie ...............................

Ewentualne poprawki ..........................................

Jakie jest Państwa zdanie o powyższej osobie pod względem:

Zdolności.............................. Sumienności.............................

Zachowania .......................... Dyscypliny pracy .......................

Powody odejścia z Państwa zakładu pracy ..............................

Zasadność ponownego zatrudnienia Tak ......... Nie ....................

Jeśli nie, to dlaczego? ..............................

Bylibyśmy wdzięczni za dodatkowy komentarz dotyczący zawodowych i osobistych zdolności kandydata!

 

.............................................

(Podpis)

Wzory umów: