Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym zamawiam następujące towary:

...................... szt..............., cena.................., razem..................

...................... szt..............., cena.................., razem..................

...................... szt..............., cena.................., razem..................

...................... szt..............., cena.................., razem..................

 

Proszę o dostawę w jak najkrótszym terminie.

Warunki płatności standardowe:..................................................................................................

Transport ........................................................................................................(rodzaj transportu).

Wszystkie zapytania związane z powyższym zamówieniem proszę kierować na adres: ............................................................................................................. (imię i nazwisko, adres, tel.).

 

Z góry dziękuję za niezwłoczną realizację mojego zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

.................................................

(podpis)