Żądanie potwierdzenie zdolności kredytowania

 

 

 

 

................, dnia ....................

Adresat ................................

 

 

Szanowny Panie,

 

dziękujemy za przesłane dnia....................... zamówienie na nasze wyroby ...............................

Z pewnością pamiętacie Państwo, ile trudności mieliśmy z otrzymaniem płatności za poprzednie zamówienie. Właściwie musieliśmy odzyskiwać od Państwa pieniądze za pomocą osób trzecich.

Zdajemy sobie sprawę, że czasy się zmieniają i jedna nieudana transakcja nie powinna przekreślać możliwości współpracy. Prosilibyśmy jednak o przesłanie nam ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych Państwa firmy.

Jeżeli dostawa zamówionego u nas towaru jest pilna, prosimy o przesłanie czeku na kwotę ............................................. PLN. Po jego otrzymaniu zamówiony towar prześlemy natychmiast na adres Państwa firmy.

Dziękujemy za zamówienie i liczymy na współpracę.

 

 

Z poważaniem,

 

.............................................

(podpis)