Żądanie płatności gotówkowej

 

 

 

 

......................, dnia ..................

Adresat......................................

 

 

Szanowny Panie,

 

szczerze mówiąc, większość naszych klientów płatności za nasze wyroby woli regulować gotówką. Pozwala to uniknąć odsetek za ewentualne opóźnienia w regulowaniu płatności. Również Pańską firmę chętnie zaliczyłbym do ich grona, ponieważ pomimo najlepszych chęci nie mogę wpisać Państwa na listę firm, którym udzielamy kredytu.

Informacje na temat Państwa firmy wskazują, że w tym roku nigdy nie dokonywała ona wpłat terminowo i miała coraz większe opóźnienia. Z pewnością spowodowane jest to tym, że ten rok nie był dla Państwa najszczęśliwszy. Ze względów etycznych nie możemy przyczyniać się do powiększenia Państwa długów. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie.

Cieszymy się, że wybraliście Państwo naszą firmę jako dostawcę i jesteśmy gotowi do współpracy, ale tylko w obrocie gotówkowym.

Zapewniamy Państwa, że nasze wyroby były i zawsze będą najlepszej jakości.

 

 

Z poważaniem,

 

........................................

(podpis)