Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

 

 

 

 

..................., dnia..............

 

Adresat:.............................

 

 

Szanowni Państwo,

 

przykro nam, że musieli Państwo czekać na uregulowanie kredytu za dostarczony towar na kwotę ........................... Jednak z powodu częściowego zwrotu towaru mieliśmy trudności z rozliczeniem.

Wysłaliśmy czek uzupełniający i dziękujemy za usprawiedliwienie naszego opóźnienia.

 

Z poważaniem,

 

........................................

(podpis)