Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

 

 

Powód: Adam Kowal

Wrocław ul. Wapienna 12

 

Pozwany: Adam Ocielski

Wrocław ul. Ośla 12

 

 

 

Sgn. akt 1123/123

 

 

 

 

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

 

 

 

Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 10.10.2000 roku i doręczenie pozwanemu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

 

 

 

Adam Ocielski

Wzory umów: