Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wrocław, 10. 10. 2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

Wnioskodawca: Leon Grad

zam. We Wrocławiu ul. Podmurna 5

 

Uczestnik: Natalia Grad

zam. we Wrocławiu ul. Legionów 12

 

 

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

 

 

Wnoszę o:

1. Orzeczenie pozbawienia Natalii Gazdy władzy rodzicielskiej nad jej synem Stefanem Gazdą, urodzonym 15 kwietnia 1985 roku w Sławnie.

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

 

Adam i Alina Król zam. we Wrocławiu ul. Nadrzeczna 5

 

 

Uzasadnienie

 

Małoletni Wacław Grad, urodzony 10.10.2000 roku jest synem mojego syna Michała i Natalii, z domu Dzięgiel.

Dowód: odpis aktu urodzenia.

Michał poleciał na księżyc 10.05.2000 roku, a powróci jak NASA da. Małoletni Wacław pozostaje pod opieką jego matki Natalii.

Natalia Gruszka jest złą matką, nie wykazuje dostatecznej troski o syna. Wacław przebywa u mnie. Opiekuje się nim ja i moja żona, jego babka. Natalia ostatnio zatrudniła się w agencji towarzyskiej, po godzinach dorabia na boku przyjmując klientów w domu. Stała się wielbicielką alkoholu, seksu i narkotyków, co demoralizująco wpływa na jej syna.

Dowód: zeznania świadków.

Dalsze pozostawianie Wacława pod opieką jego matki grozi mu demoralizacją. Tym samym uzasadniony jest wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Natalii Grad.

 

 

 

Leon Grad

Wzory umów: