Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 

 

 

Wrocław, 2 stycznia 2003 r.

Starosta Powiatowy

We Wrocławiu

 

 

wnioskodawca: Jan Nowak

zam. Wrocław

ul. Nowacka 1

 

 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 

Uprzejmie proszę o:

wyznaczenie geodety do dokonania czynności ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Nowackiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 444 oraz nieruchomości Andrzeja Kowala, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Kowalska 5 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 445.

Uzasadnienie

Tak ja jak i Andrzej Kowal, jesteśmy właścicielami wskazanych nieruchomości. Z uwagi na brak oznaczeń granicznych, przebieg granicy nie wzbudza naszego zaufania. Sami nie jesteśmy w stanie ustalić przebiegu granicy. Powoduje to powstanie sporu granicznego, który jedynie geodeta jest w stanie zażegnać i urząd swoją powagą zatwierdzić.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Jednocześnie pragnę nadmienić, że moja prośba jest uzasadniona na gruncie art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Jan Nowak