Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

 

..........................., dnia .............................

 

Urząd Skarbowy

w ...............................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

Wnioskodawca

..........................................

...........................................

 

 

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

 

 

Wnoszę o wydanie przez urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ................................................................................................................., które pragnę nabyć w drodze umowy kupna - sprzedaży.

 

 

 

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)