Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

 

Wrocław, 10. 10. 2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

 

Wnioskodawca: Jakub Pin,

zam. we Wrocławiu ul. Piekary 12

 

Uczestnik: Anna Nowak

zam. we Wrocławiu ul. Piekary 12

 

 

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

 

Wnoszę o:

nakazanie Sądowi Rejonowemu we Wrocławiu, aby przypadające od tego Sądu Annie Nowak wynagrodzenie za pracę wraz z zasiłkami: rodzinnymi i chorobowymi wypłacał do rąk męża Jakuba Pina.

 

 

Uzasadnienie

 

Począwszy od 13.12.1982 roku jestem mężem Anny Nowak.

Dowód: wyciąg aktu małżeństwa.

Z tego małżeństwa mamy troje dzieci.

Od pewnego czasu moja żona nie przynosi zarobionych pieniędzy, a do domu często przychodzi pijana.

Dowód: kopie interwencji policji.

Moja żona jest zatrudniona w Sądzie rejonowym we Wrocławiu na stanowisku zastępcy Sędziego i jej zarobki wynoszą 8000 zł do 10000 zł miesięcznie bez łapówek. Jest, zatem niezbędne, by zarobki mojego męża były wypłacane do moich rąk. Żona ma i tak dość atrakcji.

 

Jakub Pin

Wzory umów: