Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

Wnioskodawca: Anna Nowak

zam. we Wrocławiu ul. Mickiewicza 86

 

Uczestnicy: Andrzej Kowal

zam. we Wrocławiu ul. Agrestowa 12

Aldona i Adam Kowalscy

zam. we Wrocławiu ul. Rodzynkowa 12

 

 

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

 

 

Wnoszę o:

zezwolenie małoletniej Annie Nowak, ur. 8.10.1984 roku we Wrocławiu, córce Adama i Agaty Nowak, na zawarcie małżeństwa z Andrzejem Kowalem, ur. dnia 10. 10. 1978 roku we Wrocławiu, synem Aldony i Adama Kowalskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Ja niżej podpisana Anna Nowak ur. 8.10.1984 ukończyłam 16 lat w 2000 roku.

Dowód: odpis aktu urodzenia.

W czerwcu 2000 roku ukończyłam zasadniczą szkołę krawiecką i podjęłam pracę w Wypożyczalni kaset video.

Dowód: świadectwo ukończenia szkoły.

Andrzej Kowal urodzony 10. 10. 1978 roku we Wrocławiu jest zatrudniony w Wypożyczalni kaset video jako ochroniarz.

Dowód: zaświadczenie zakładu pracy i dowód osobisty.

Z Andrzejem Kowalem znamy się od 6 miesięcy. Ostatnio nasza znajomość znacznie się zacieśniła, w następstwie, czego zaszłam w ciążę i jestem już w trzecim miesiącu ciąży.

Dowód: zaświadczenie lekarskie.

Mój rozwój psychiczny i fizyczny zezwala na zawarcie małżeństwa. Zaś moi rodzice zgadzają się na zawarcie przeze mnie małżeństwa z Andrzejem Kowalem.

 

 

 

Anna Nowak

Wzory umów: