Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodpowiedniego zachowania

 

 

 

 

.................dnia, ..........................

Adresat:.....................................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

dzisiaj dzwonił do mnie ............................................. (imię i nazwisko klienta) ze skargą na Pana.

Klient powoływał się na rozmowę telefoniczną z dnia..................... twierdząc, że nie chciał Pan udzielić odpowiedzi na jego pytania, tłumacząc się brakiem czasu, a z rozmowy wynikało, że jego sprawa Pana w ogóle nie obchodzi.

Chciałem Panu przypomnieć, że takie zachowanie jest niezgodne z polityką naszej firmy, według której staramy się jak najlepiej obsłużyć każdego klienta i zależy nam na tym, aby był zadowolony.

Bez klientów nasza firma nie miałaby prawa bytu.

Proszę o odnalezienie sprawy powyższego klienta, udzielenie mu wyczerpującej informacji i przeproszenie za niestosowne zachowanie.

 

Z poważaniem,

 

.........................................

(podpis)

Wzory umów: