Weksel własny "bez protestu"

 

 

Weksel własny "bez protestu"

 

 

 

 

....................................... ........................................ .......................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

................................................................ zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie

data płatności

 

 

 

......................................................................................................................................................

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

 

sumę..............................................................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

 

...........................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

 

...........................................................

miejsce płatności weksla

Wzory umów: