Weksel własny "bez indosu"

 

 

Weksel własny "bez indosu"

 

 

 

 

....................................... .................................... .......................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

......................................................... zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie

data płatności

 

 

 

............................................................................................................... lecz nie na jej zlecenie

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

 

 

sumę..............................................................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

 

..........................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

 

............................................................

miejsce płatności weksla

Wzory umów: