Weksel własny

 

 

Weksel własny

 

 

 

............................................ ...................................... ........................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

.................................................................................... zapłacę za ten weksel własny na zlecenie

data płatności

 

 

 

......................................................................................................................................................

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

 

sumę..............................................................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

 

.................................................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

 

..................................................................................

miejsce płatności weksla

Wzory umów: