Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

....................................... .................................... .......................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

............................................................. zapłacę za ten weksel trasowany bez indosu na zlecenie

data płatności

 

 

 

.......................................................................................................................................................

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

 

sumę..............................................................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

.................................................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

.................................................................................

miejsce płatności weksla

Wzory umów: