Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”

 

 

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”

 

 

 

............................................... ........................................... .............................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

 

.................................................. zapłaci bez protestu za ten weksel trasowany na zlecenie

data płatności

 

 

 

......................................................................................................................................................

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

 

sumę ..................................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

 

.................................................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

 

..................................................................................

miejsce płatności weksla

 

Wzory umów: