Weksel trasowany

 

 

Weksel trasowany

 

 

 

 

....................................... ........................................... .......................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

......................................................................... zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie

             data płatności 

 

 

.......................................................................................................................................................

                          osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony 
 
 

 

sumę .............................................................................................................................................

                                       suma pieniężna słownie 

 

 

 

 

.........................................................

                                                            odręczny podpis wystawcy weksla 
 
 

 

..........................................................

                                                               miejsce płatności weksla
Wzory umów: