Uznanie uzasadnionej reklamacji

 

 

 

........................, dnia..........

 

Adresat:................ ............

 

 

 

Szanowny Panie,

 

po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu urządzenia przez naszą ekipę serwisową przyznaję, że miał Pan rację twierdząc, iż urządzenie jest zepsute i nie funkcjonuje prawidłowo.

Dlatego poleciłem księgowemu anulować wszystkie koszty napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas. Według moich informacji w chwili obecnej urządzenie funkcjonuje bez zarzutu. Pomimo to udzielam Panu prawa do bezpłatnego korzystania z naszego serwisu do dnia ............................

Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację.

 

Z poważaniem,

 

.........................................

(podpis)