Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej

 

 

 

 

......................., dnia...............

 

Adresat..................................

 

 

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy wyrazić nasze ubolewanie, a zarazem usprawiedliwić naszą odmowę sponsorowania........................................(nazwa akcji dobroczynnej). Niestety, nie mamy w zwyczaju sponsorowania projektów, z którymi nie możemy się identyfikować. Oprócz tego współpracujemy już z kilkoma organizacjami dobroczynnymi i w tej chwili nie stać nas na rozszerzanie tego typu działalności. Cel Państwa akcji jest godny uwagi i szczerze Państwu życzymy znalezienia godnych sponsorów. Dziękujemy za zwrócenie się do naszej firmy.

Życzymy Państwu wielu sukcesów.

 

Z poważaniem,

 

 

 

...........................(podpis)

Wzory umów: