Upoważnienie

 

 

....................................................

....................................................

 

 

 

.....................................................

......................................................

......................................................

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

 

 

Niniejszym upoważniamy ...........................................................................................................

do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Upoważnienie jest ważne ..........................................................................................................

 

 

 

.......................................................