Upomnienie z powodu nieuregulowania należności

 

 

 

....................., dnia ................

Adresat:...............................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności.

Dotychczas wykazaliśmy wiele cierpliwości i dobrej woli. Jeśli jednak powyższa faktura nie zostanie uregulowana w całości do dnia................................................., przekażemy sprawę naszemu prawnikowi, który skieruje ją na drogę sądową.

 

 

Z poważaniem,

 

...........................................

(podpis)