Upomnienie pracowników z powodu nieodpowiedzialnego zachowania

 

 

 

 

........................, dnia ..........................

 

 

 

Dotyczy: wszystkich zatrudnionych

 

Podczas spotkania pracowników mającego miejsce dnia ................................, jako prezes naszej firmy byłem rozczarowany i zawstydzony z powodu nieodpowiedniego zachowania niektórych pracowników biorących udział w tym spotkaniu. Zupełnie nieuzasadnione i godne nagany było nieposzanowanie i niegrzeczne zachowanie ze strony niektórych pracowników w stosunku do prelegenta, Pana .................................................... (imię i nazwisko). Podczas wykładu niektórzy pracownicy nie tylko rozmawiali między sobą, ale również pozwalali sobie na opuszczenie auli przed końcem wykładu.

Ostrzegam wszystkich, że w przyszłości podobne zachowanie nie będzie tolerowane.

Przykro mi, że zmuszony zostałem do napisania tego listu i mam nadzieję, że było to po raz ostatni.

 

 

......................................

(podpis)

Wzory umów: