Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

 

 

Wierzyciel: Konrad Kowal

Ul. Mysia 12 Wrocław

 

Dłużnik: „INKA”sp. z o.o.

Ul. Kocia 12 Wrocław

 

 

 

Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli.

 

 

Wnoszę sprzeciw w stosunku do listy uznanych wierzytelności przez syndyka masy upadłościowej Spółki z o.o. „INKA” sporządzonej 5.10.2000 r. i wnoszę o:

1. Wpisanie mojej wierzytelności na listę wierzytelności z tytułu dostawy kociej karmy w kwocie 123 zł wraz z odsetkami,

2. Zasądzenie na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

 

 

Uzasadnienie

 

Sędzia komisarz masy upadłościowej spółki „INKA” we Wrocławiu postanowieniem z dnia 2.10.2000 r. odmówił uznania mojej wierzytelności w kwocie 123 zł.

Zgodnie z projektem zgłoszonych wierzytelności mają zostać jedynie niektóre roszczenia, co ma znaleźć uzasadnienie w szczupłości środków pozyskanych z masy upadłościowej spółki.

Takie postanowienie nie jest zgodne z prawem, które w takiej sytuacji przewiduje częściowe zaspokojenie wierzycieli. Niemniej prawo nie przewiduje sposobu wyboru wierzycieli lepszych i gorszych. Tak większe jak i mniejsze roszczenia mają takie samo prawo do zostania zaspokojonymi.

Wobec powyższego sprzeciw jest w pełni uzasadniony.

 

 

Konrad Kowal

Wzory umów: