Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

Powód: Jan Nowak

Ul. Kacza 12 Wrocław

Wpis do ewidencji 288030

UM we Wrocławiu

 

Pozwany: Andrzej Kowal

Ul. Kogucia 123 Wrocław

Wpis do ewidencji 123456

UM we Wrocławiu

 

 

Sgn. akt AA/123/00

 

 

Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

 

 

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 30.09.2000 roku wydanego przez Sad Rejonowy we Wrocławiu, doręczony w dniu 9.09.2000 r.:

1. Oddalenie powództwa,

2. Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych,

3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadka Annę Kwiat, zam. we Wrocławiu, ul. Mysia 1.

 

 

Uzasadnienie

 

Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty 250 zł za transport krowy z Wrocławia do Bydgoszczy. Niestety. Powód nie zawiózł krowy do Bydgoszczy, ponieważ we Wrocławiu mu uciekła.

Dowód: zeznania świadka.

Tym samym żądanie zapłaty jest nieuzasadnione.

 

 

Andrzej Kowal

Wzory umów: