Skarga na czynności poborcy

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

 

 

 

Pierwszy Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Skarga na czynności poborcy

 

 

 

Niniejszym składam skargę na czynności poborcy Aleksandra Nogi, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego od firmy „INKA” s.c.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie tytułu egzekucyjnego 1//00 przeciwko firmie „INKA” s.c. poborca dokonał egzekucji z ruchomości z firmy „MINKA”. Obie firmy mieszczą się w lokalu o tym samym adresie, jednak nie ma problemu z określeniem lokalizacji stosownej firmy ze względu na właściwe oznaczenie. Pomimo uwag, poborca nie zaniechał swoich czynności, pomimo, że dokonywał egzekucji z mienia innej firmy, niż wskazana w tytule wykonawczym.

Wobec powyższego wnoszę o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody.

 

 

 

Jan Nowak