Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

 

 

Wrocław,10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Wierzyciel: Jan Nowak

ul. Krowia 12, Wrocław

 

Dłużnik: Andrzej Kowal

ul. Krowia 13, Wrocław

 

 

Sgn. akt 123/00

 

Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

 

 

Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości Kw 123 dokonany w dniu 9.10.2000 roku wraz z wnioskiem o uchylenie oszacowania oraz polecenie przeprowadzenia ponownego oszacowania.

 

Uzasadnienie

 

Biegły dokonujący wyceny, nie jest wpisany na listę biegłych sądowych

Obwieszczenie o terminie oszacowania nie było wywieszone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Biegły za podstawę wyceny budynku mieszkalnego nie przyjął cen rynkowych, a stawki umowne dla obiektów przemysłowych, co powoduje zaniżenie ceny nieruchomości.

 

 

Andrzej Kowal

Wzory umów: