Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym

 

 

 

 

 

......................., dnia.................

 

Adresat: ..................................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

najmocniej przepraszam za nieobecność na wczorajszym ..............................(obiedzie, kolacji), co więcej, nie mogę podać żadnego sensownego powodu.

Po prostu pomyliłem daty i byłem przekonany, że spotkanie ma się odbyć dzisiaj.

Proszę o usprawiedliwienie mojego roztargnienia. Bardzo zależy mi na rozmowie z Państwem, dlatego pozwolę sobie zadzwonić ........................ (data) i umówić się na następny termin, którego z pewnością dotrzymam.

 

Z poważaniem,

 

 

 

........................(podpis)

Wzory umów: