Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy towaru

 

 

 

.................., dnia..............

 

Adresat: ............................

 

 

Szanowny Panie,

 

dziękuję za otrzymane pismo i w pełni podzielam Pańskie niezadowolenie z powodu opóźnienia dostawy .................................(nazwa towaru).

Na swe usprawiedliwienie chciałbym powiedzieć, że specjalnie ozdabiane wyroby wysyłane są z .................................. dniowym opóźnieniem, o którym producent nas wcześniej nie uprzedził. Serdecznie przepraszam z powodu powstałego nieporozumienia.

Zamówione wyroby zostaną dostarczone dnia............................ Przepraszam za zwłokę i jestem pewien, że wyroby w pełni Państwa usatysfakcjonują.

 

 

Z poważaniem,

 

 

.............................

(podpis)