Prośba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 77-300-30-00

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Prośba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dniem 11.10.2000 r.

 

Uzasadnienie

 

Mam 40 lat i jestem parkingowym we Wrocławiu. Dochody jakie z tego tytułu osiągam są niewielkie i wypełnianie księgi jest dla mnie bardzo uciążliwe. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

 

Jan Nowak