Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

 

 

 

Wobec przekroczenia w dniu 9.10.2000 r. wartości sprzedaży powodującej utratę zwolnienia z podatku VAT, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na pomniejszenie podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów w dniu przekroczenia kwoty progowej.

 

 

 

Jan Nowak