Prośba o wypełnienie ankiety

 

 

 

 

..............., dnia.......................

Adresat:.................................

 

 

Szanowny Panie,

 

uprzejmie prosimy, by poświęcił nam Pan nieco czasu i wypełnił załączoną ankietę.

 

Czy otrzymał Pan/Pani nasze broszury reklamowe?

Czy zawierają wszystkie niezbędne informacje?

Czy dodatkowo interesuje Pana/Panią .............................. ?

Czy zdecydował się Pan/Pani na współpracę z inną firmą?

Czy ma Pan/Pani jakieś problemy, w których możemy pomóc?

 

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 4 była pozytywna, serdecznie prosimy o kontakt z naszym biurem. Postaramy się o wspólne rozwiązanie Pańskich problemów.

Jeśli zdecydował się Pan/Pani na współpracę z inną firmą, to wykreślimy Pańskie nazwisko z naszego wykazu i nie będziemy więcej przesyłać materiałów reklamowych.

Odpowiedzi na pytania prosimy włożyć do załączonej koperty i wrzucić do skrzynki pocztowej. Opłata pocztowa została uiszczona.

 

Dziękujemy za współpracę.

Z wyrazami szacunku,

 

...................................(podpis)

 

 

 

 

Załączniki:

Wzory umów: