Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

 

 

Wrocław, 9.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

 

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej za miesiące od maja do września w kwocie 1256 zł wraz z odsetkami.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Podstawową działalnością mojej firmy jest handel na targowisku przy ul. Obornickiej we Wrocławiu. Działalność tę prowadzę od marca br. Wcześniej przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W marcu uzyskałem kredyt i rozpocząłem działalność gospodarczą. W miesiącach wakacyjnych obroty zmniejszyły się drastycznie. Ledwo wystarczało na spłatę kredytu i bardzo skromne życie mojej rodziny. Jakby było tego jeszcze mało w lipcu miałem włamanie do mojego straganu na targowisku. Na skutek, czego poniosłem stratę w wysokości 2100 zł. W zaistniałej sytuacji mam trudności finansowe, które uniemożliwiają mi wywiązanie się z obowiązku zapłaty karty podatkowej.

Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowa prośba jest w pełni uzasadniona

 

 

Jan Nowak