Prośba o przesłanie danych dotyczących nieruchomości

 

 

 

 

........................., dnia.......................

Adresat:............................................

 

 

 

 

Szanowny Panie,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie danych dotyczących nieruchomości znajdującej się w ....................., przy ul. ........................ opis prawny .................................

Załączamy czek wystawiony na Pańskie nazwisko na kwotę ......................... zł.

Z góry dziękujemy, łącząc wyrazy szacunku.

 

 

 

...................... (podpis)

Wzory umów: