Prośba o przedłużenie terminu dostawy

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że z powodu pożaru, który dotknął nasze przedsiębiorstwo nie będziemy mogli we wcześniej uzgodnionym terminie zrealizować Państwa zamówienia nr ............................, z dnia ............................

Zakładając ogromne zaangażowanie z naszej strony zamierzamy wznowić produkcję najpóźniej do dnia ...................., co pozwoli na realizację zamówień od ............................

Przepraszamy za opóźnienie i zrozumienie naszej sytuacji.

 

 

Z poważaniem,

 

 

......................................

(podpis)