Prośba o potwierdzenie salda

 

 

„Omar” Sp. z o.o.

ul. Kupiecka 100, 02-111 Warszawa

tel. (022) 630-01-22

 

„INKA” s.c.

ul. Mokra 25

22-333 Wałcz

 

 

Uzgodnienie salda na 5 stycznia 2001 r.

 

Szanowni Państwo,

prosimy o sprawdzenie zgodności sald figurujących w naszych księgach na 5 stycznia 2001 r. i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do 10 stycznia 2001 r.

 

Z poważaniem

 

......................................

Główny księgowy

 

Załączniki:

1.   Wykaz faktur.

2.   Pismo zwrotne do wypełnienia.

 

Wzory umów: