Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej

 

 

Wrocław, 9.10.2000 r.

 

Adam Sól

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie terminu płatności karty podatkowej w kwocie 1598 zł do 12.12.2000 r.

 

 

Uzasadnienie

 

Podstawową działalnością mojej firmy jest produkcja pamiątek dla turystów odwiedzających Wrocław. Odbiorcami moich wyrobów są sklepy z pamiątkami. Jednak Sklepy odbierają mój towar pod warunkiem uzyskania trzy miesięcznej prolongaty płatności. Tym samym płatności do mnie zaczną spływać dopiero w październiku i wówczas będę mógł dokonać płatności podatku. Niestety ośmiu z nich ma poważne kłopoty finansowe, a ich zaległości w płatnościach dla mnie wynoszą łącznie 12345 zł. Po odbytych rozmowach podpisali zobowiązania do zapłaty całej należności do 23.12.2000 r. W zaistniałej sytuacji mam przejściowe trudności finansowe, które uniemożliwiają mi dotrzymanie terminu płatności karty podatkowej.

Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowa prośba jest w pełni uzasadniona

 

 

 

Adam Sól