Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 

 

Wrocław, 9.10.2000 r.

 

Adam Sól

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc wrzesień br. w kwocie 1234 zł.

 

Uzasadnienie

 

Podstawową działalnością mojej firmy są usługi dla jednostek budżetowych z terenu gminy Wrocław. Nasi kontrahenci poinformowali mnie, że do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze uruchomione środki z budżetu, z których miały zostać pokryte zobowiązania względem mojej firmy.

W zaistniałej sytuacji mam przejściowe trudności finansowe, które uniemożliwiają mi dotrzymanie terminu płatności podatku dochodowego.

Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowa prośba jest w pełni uzasadniona

 

 

Adam Sól