Prośba o obniżenie karty podatkowej

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

NIP: 777-300-30-00

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

 

Prośba o obniżenie karty podatkowej

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej.

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 10.10.2000 r. otrzymałem decyzję w sprawie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej US/123/00 w kwocie 1050 zł. Wysokość podatku w ustalonej kwocie jest dla mnie zbyt wysoka i nie do przyjęcia. W okolicy funkcjonuje, co najmniej pięć punktów o podobnym profilu działalności, a kalkulacja przeprowadzona wskazuje jednoznacznie, że ustalona wysokość zobowiązania czyni działalność deficytową już na samym starcie. Przy tak ustalonej wysokości karty podatkowej prowadzenie działalności gospodarczej mija się z celem.

Z uwagi na powyższe proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

 

Jan Nowak