Propozycja nawiązania współpracy

 

 

 

 

..............., dnia.......................

Adresat:..................................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w zeszłym tygodniu wysłaliśmy Państwu ofertę, lecz nie jesteśmy pewni, czy odpowiada ona potrzebom Państwa przedsiębiorstwa. Chętnie nawiązalibyśmy z Państwem współpracę. Prosimy o odpowiedź, czy jesteście nią Państwo zainteresowani.

 

Z poważaniem,

 

 

 

....................... (podpis)

Wzory umów: