Powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów

 

 

 

....................., dnia ..............

 

 

...................................................

(imię i nazwisko pracownika)

 

...................................................

(adres)

 

 

 

Szanowny Panie,

 

przez długi czas wierzyliśmy w to, że w ciężkich czasach reorganizacji firmy uda nam się zatrzymać wszystkich naszych pracowników. Niestety, okazuje się, że jest to niemożliwe.

Z przykrością musimy Pana poinformować, że od dnia ............................... nie będziemy mogli dłużej korzystać z Pańskich usług. Z tych względów na mocy art. ................................. z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy rozwiązuję z Panem z dniem .................... umowę o pracę z zachowaniem ................................ ustawowego terminu wypowiedzenia.

Z dotychczasowej Pańskiej pracy w naszej firmie byliśmy bardzo zadowoleni i jest nam niezmiernie przykro, że tracimy takiego pracownika.

Mamy nadzieję, że ze swoimi kwalifikacjami znajdzie Pan szybko nowe miejsce pracy. Życzymy Panu wielu sukcesów i pomyślności.

 

Z poważaniem,

 

.......................................

(podpis)

Wzory umów: