Poręczony weksel trasowany

 

 

Poręczony weksel trasowany

 

 

....................................... .................................... ....................................

miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna

 

 

 

.......................................................................... zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie

data płatności

 

 

.......................................................................................................................................................

osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony

 

 

sumę.........................................................................................................

suma pieniężna słownie

 

 

 

..........................................................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

Akceptuje ...................................................................

Nazwisko trasata

 

 

.................................................................................

odręczny podpis wystawcy weksla

 

 

.........................................................................................

miejsce płatności weksla

 

 

 

Poręczam za akceptanta (aval)

 

 

 

..............................................................................

podpis poręczyciela

 

Wzory umów: